Ana Sayfa Mahkeme dava Davalının cevabına cevap dilekçesi örneği

Davalının cevabına cevap dilekçesi örneği

Davalının cevabına cevap dilekçesi örneği

Davalının cevabına cevap dilekçesi cevaba cevap dilekçesi örneği cevaba cevap dilekçesi örneği boşanma dilekçesi örneği indir.

Cevap dilekçesinin verilmesi
Madde 126- (1) Davalı, cevap dilekçesini, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir.
(2) Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir.
(3) Cevap dilekçesi, havale edildiği tarihte verilmiş sayılır.
(4) Cevap dilekçesinin örneği mahkeme tarafından davacıya tebliğ edilir.

Davalının cevabına cevap dilekçesi örneği indir.

Cevap dilekçesi verme süresi
Madde 127- (1) Cevap dilekçesi verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir.

Cevap dilekçesinin içeriği
Madde 129- (1) Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres.
c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
ç) Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
f) Dayanılan hukuki sebepler.
g) Açık bir şekilde talep sonucu.
ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.
h) 121’inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.

Davalının cevabına cevap dilekçesi örneği indir.

Cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu
Madde 131- (1) Cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlar ileri sürülemez.

Tarafların ikinci dilekçeleri
Madde 136- (1) Davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir.

(2) Davacının cevaba cevap, davalının da ikinci cevap dilekçesi hakkında, dava ve cevap dilekçelerine ilişkin hükümler niteliğine aykırı düşmediği sürece kıyasen uygulanır.

Davalının cevabına cevap dilekçesi örneği

………….  MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                       :…….

 

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI(KARŞI DAVALI) :…….

 

VEKİLLERİ                        :…….

 

DAVALI (KARŞI DAVACI):…….

VEKİLİ                               :…….

KONU                                : Davalının cevabına cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR            :1-Davalı aleyhine açmış bulunduğumuz dava nedeni ile davalı dava dilekçemize karşı cevaplarını sunmuştur. Usul ve esasa aykırı hususlar ile dolu bu dilekçedeki beyanları kabul etmiyoruz.

2-Öncelikle dava dilekçemizde 10 günlük cevap süresi belirtilmiş olmasına rağmen, davalı tebliğ tarihinden itibaren yaklaşık 25 gün geçtikten sonra bu dilekçeyi yüce mahkemenize sunmuş bulunmaktadır. Bu nedenle itiraz etmekteyiz.

3-Yine davalının dilekçede belirtmiş olduğu derdestlik itirazı da süresinde yapılmadığından geçersizdir.

4-Davalı dilekçesinde asla müvekkilimize karşı ile sürülemeyecek olayımızla ilgisiz açıklamalarda bulunmaktadır. Bu hususlara aşağıda sırası ile cevap vermekteyiz.

a)Davalının dilekçesindeki yetkisizlik itirazı yerinde değildir. HUMK m.9’a göre Mahkemeniz yetkilidir.

b)Yine davalı tarafından yapılan zamanaşımı itirazı da olayımızda 5 yıldır. Davalının itiraz ettiği gibi 2 yıl değildir.

c)

d)

İSTEM SONUCU         : Açıklanan nedenler ile davalının usul ve esas bakımından yersiz itirazlarının reddine, davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz…../…../2015

                                                                                                             DAVACI VEKİLİ

                                                                            …….

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...