Ana Sayfa Mahkeme dava Temyiz dilekçesi örneği indir

Temyiz dilekçesi örneği indir

Temyiz dilekçesi örneği indir

Temyiz ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların kesinleşme tarihinden önce, üst mahkeme olan Yargıtay’ a incelenmek üzere gönderilmesidir. Bu maksatla yazılan dilekçeye de temyiz dilekçesi denir. Temyiz dilekçesi örneğini sitemizden indirebilirsiniz.

Temyiz nedir ?

Kelime anlamı itibariyle temyiz ne demektir.

Temyiz dilekçesi örneği indir

Güncel Türkçe Sözlüğe göre : a. (temyi:zi) 1. Ayırt etme. 2. huk. Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol: “Dama tıkıldım ama temyizde beraat ettim.” –A. Gündüz.

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğüne göre : Vergi yönünden bildirilen yargıya yükümlünün ileri sürebileceği yasal nedenlerle karşıt çıkarak sonuçlarda düzeltilme yapılması istemi.

Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğüne göre ise : ayırtım. ~ kudreti: ayırtım gücü. ~ kudretsizliği: ayırtım güçsüzlüğü. ~Mahkemesi: Yargıtay.

olarak belirtilmiştir.

Temyiz günümüzde mahkeme bir mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay) bir kez daha incelenmesi sağlayan kanun yoludur.

Mevzuat gereğince ceza işlerinde; 15 yıl veya daha yukarı hürriyet bağlayıcı cezalar ile ölüm cezalarına ait hükümler, hiçbir harç ve masrafa tabi olmaksızın Temyiz Mahkemesince re’sen incelenir. Mahkemelerce verilen diğer kararlar ancak tarafların kanunda belirtilen süre içerisinde müracat etmeleri durumunda Yargıtay’ ca incelenir. Bu incelemenin yapılabilmesi için Temyiz dilekçesi örneği indir hazırlanarak ilgili mahkeme sunmak yeterlidir.

Kanunda belirtilen bazı hükümlerin ise temyiz edilmesi mümkün değildir (Hafif para cezaları ve yine para cezası gerektiren suçlardan beraat hükümleriyle, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin kısa süreli hapis cezalarıyla ilgili hükümleri gibi vb.) Temyiz dilekçesi örneği indir.

Temyiz incelemesinin nedeni, hükmün sadece, kanun ve usul esaslarına aykırı olmasıdır. Temyizi gerçekleştiren Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay vb.)  yapılan tetkik sonucu, hükmün bozulmasına veya onanmasına karar verebilir.  Bu şekilde verilen kararlar muhtelif konularda Temyiz Mahkemesinin görüşü kesinlik ve bir noktada sabitlik kazanır, Yargıtaydaki muhtelif daireler arasında ortaya çıkan hüküm uyuşmazlıklarını yargıtay Genel Kurulu bir çözüme bağlar. Bu kararlara “İctihadı Birleştirme Kararları” denir. Alt mahkemeler, Temyiz Mahkemesinin yerleşmiş olan içtihatlarına bağlı olarak kararlarını vermek mecburiyetindedir. Yani bu kararlar, alt mahkemeleri bir kanun gibi bağlarlar. Bu yüzden içtihadı birleştirme kararları hukukun kaynaklarından kabul edilmektedir.

“Hükmün ihtiva ettiği hal tarzının hukuka uygun olup olmadığını ve hükme müntehi olan davanın rüyet ve hükme bağlanmasında usul kaidelerine uyulup uyulmadığını murakabe ettirmek için Temyiz Mahkemesine müracaat
edilerek kullanılan kanun yoluna temyiz adı verilir” . Diğer bir tanımla temyiz, açık bir şekilde hatalı ve kanuna aykırı bir biçimde ortaya çıkmış kararların düzeltilmesini amaçlayan olağan bir kanun yoludur. . Yani, maddî
hukuka veya usul hukukuna ilişkin bir kuralın yanlış uygulanması sonucunda verilmiş bulunan hatalı bir hükmün düzeltilmesi için kabul edilmiş bir kanun yoludur.
Uygulamada “temyiz yolu” için “Yargıtay yolu”, “Yargıtay incelemesi” de denilmektedir. Hâlbuki bu ifadeler tam manasıyla birbirini karşılamamaktadır. Yargıtay kelimesi, temyiz mahkemesinin karşılığıdır. Ayrıca Yargıtay‟a sadece temyiz yolu için değil, diğer kanun yolları için de gidilebilmektedir.

Temyiz dilekçesi örneği indir isimli makalemizin üst kısmında bulunan download indir butonuna tıklayarak temyiz dilekçesi örneğini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

1 YORUM

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...