Ana Sayfa Mahkeme dava Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvurusu Dilekçe Örneği

Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvurusu Dilekçe Örneği

İlk olarak hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararların Bölge Adliye Mahkemesine gönderilip gönderilemeyeceği çok fazla sorulan ve merak edilen konulardan birisidir. Ceza Mahkemelerin de olduğu gibi hukuk mahkemelerinde verilen kararlar kesin olmayan kararlar istinaf talebi ile dilekçe yazılarak Bölge Adliye Mahkemesine gönderilebilmektedir. Hukuk mahkemelerinin vermiş oldukları kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını Bölge Adliye Mahkemelerinin Hukuk Daireleri inceleri ve de karara bağlamaktadır.

Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvurusu

Hukuk mahkemesi istinaf kanun yolunun açık olması durumunda, dosyada taraf olacak olan herkes istinaf başvurusunda bulunabilmektedir. Sanığın kendisi, avukatı, kanuni temsilcisi, ayrıca müdahale talebinde bulunan mağdur ve de suçtan zarar gören kişi de istinaf başvurusunda bulunabilmesi mümkündür.

Hukuk Mahkemesi istinaf başvuru masrafları
Hukuk Mahkemesi istinaf başvuru masrafları

Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi ve Masrafları

Hukuk Mahkemelerinde genel olarak istinaf başvuru süresi iki hafta olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında başvurular gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Hukuk mahkemesi istinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ya da tebliğ giderleri dahil olmak şartıyla tüm giderler başvurandan alınır. Bunların ödenmediği, eksik ödendiğinin anlaşılması durumundaysa mahkemece eksikliğin giderilmesi amacıyla 1 haftalık kesin süre vermektedir. Bu süre zarfında eksiklik tamamlanmazsa başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verilir.

Hukuk Mahkemesinin İstinaf Yoluna Açık Olan Kararları

Hukukun çok fazlasıyla zenginliği, yargı kararları ve de bilimsel görüşlerden oluşmaktadır. Yargı kararlarıyla bilimsel görüşlerin, aynı ya da benzer olay ve ya konularda farklılık içermesi çok olağan bir durumdur. Bu görüş farklılıkları, kuşkusuz hukukun gelişmesine çok fazla katkı sağlamaktadır. Lakin bazı noktalarda, örneğin hukukun evrensel ilke ve de esaslarında, kanunların tatbik sürecinde yargı birliği uygulamasının temini, somut olayın özelliklerinin ötesinde değişkenlik göstermemesi gereken durumlarda yeknesaklığın sağlanması amacı ile bağlayıcı olmasa da yargı kararlarına emsal edilebilecek içtihat mahkemesi kararlarına duyulan ihtiyaç tartışmasız olan bir durumdur. İçtihat mahkemesi, her davanın temyiz inceleme merci olarak görülmemeli ve de uygulamada ortaya çıkan çelişkilerin giderilmesi gerekmektedir.

Hukuk Mahkemesi İstinaf Başvuru Dilekçesinde Olması Gerekenler

İlk derece mahkemeler diye ifade ettiğimiz mahkemelerden olan hukuk mahkemelerin vermiş olduğu kararlar, talep eden tarafından yazılacak olan dilekçeyle başvurularak istinaf incelemesi amacı ile Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilebilmektedir. İstinaf dilekçesi verilebilmesi adına dosyada taraf sıfatının olması ve ya vekil olunması gereklidir. İstinaf talebinde bulunmak isteyen taraf; yerel hukuk mahkemesinin kararının neden bozulmasını talep ettiğini, istinaf dilekçesinde çok açık bir şekilde belirtmelidir. Hukuk istinaf başvurusunda bulunanın dilekçesinde, adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, yerel mahkemenin adı, varsa karşı tarafın adı soyadı, dosya numarası, suç ve de kararın tebliğ tarihi yazılmalı ayrıca deliller ve de hukuki dayanaklar da gösterilmelidir.

Sitemizde bulunmakta olan, sizler için hazırlamış olduğumuz Hukuk Mahkemesi istinaf başvuru dilekçesi örnekleri üzerinde gerekli düzenlemeleri yapıp talebinize uygun olarak uyarlayabilmeniz mümkündür. Hukuk davalarının birbirinden çok farklılık göstermeleri, bazı konuların uzmanlık gerektirdiği göz önünde bulundurup herhangi bir hak kaybına maruz kalmamak adına bir hukuk uzmanından yardım almanız çok daha faydalı olacağı bilinmelidir.

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...