Ana Sayfa Bağkur Sigorta Bağkur Sigortalılık Belgesi

Bağkur Sigortalılık Belgesi

Bağkur Sigortalılık Belgesi

bağ kur sigortalılık belgesi şirket ortakları için, bağ kur sigortalılık belgesi 2926, bağ kur sigortalılık belgesi muhtarlar için, bağ kur sigortalılık belgesi nasıl doldurulur, bağ kur sigortalılık belgesi doldurulmuş örneği, 1479 sayılı kanuna göre bağ kur sigortalılık belgesi, sgk, bağkur sorgulama Bağkur Sigortalılık Belgesi indir

Bağkur Sigortalılık Belgesi

BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ

  (1479 SAYILI KANUNA GÖRE)

Bağ-No           :                                                                   Ana adı              :

T.C. Kimlik No :                                                                  D.yeri ve tarihi :

Adı  ve soyadı :                                                                   Vergi sicil no   :

Baba adı            :                                                                   Telefon no      :

Sigortalının adresi, E-Posta adresi:

 

 

T.C

…………………Defterdarl ığı                                                                             Tarih:   …../…../………..

…………………Vergi Dairesi/Mal Müdürlü ğü

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sigortalının gerçek/basit usulde ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olduğu  süreler aşağıda belirtilmiştir.

 

Vergi Hesap No                   Mesle ği                              Ba şlangıç Tarihi                      Biti ş Tarihi

……………………………….      ………………………….              ……………………………       …………………..

……………………………….      ………………………….              ……………………………       …………………..

……………………………….      ………………………….              ……………………………       …………………..

……………………………….      …………………………               ……………………………       …………………..

 

ONAYLA   YANIN                                   İmza-Mühür

Ad ı Soyadı:

Ünvan ı       : Tarih                :

 

Not: Başka bir vergi dairesinde de kayıt varsa oradan da belge tanzimi gerekmektedir.

 

Yukarıda  kimlik  bilgileri  yazılı  sigortalının  meslek  kuruluşumuza  kayıtlı  olduğu  süreler  aşağıda belirtilmiştir.

Terkle   İlgili

Yönetim Kurulu Karar

Meslek Kuruluşunun Ünvanı               Üye No         Kayıt Tarihi        Bitiş Tarihi                Tarih ve Sayısı

 

……………………………………..   ……………..    ………………..     ……………..           ……………………………..

……………………………………..   ……………..    ………………..     ……………..           ……………………………..

……………………………………..   ……………..    ………………..     ……………..           ……………………………..

 

  1. I. YETK İLİ II.YETK İLİ

Adı, Soyadı, Görevi ve İmzası                                                           Ad ı, Soyadı, Görevi ve İmzası

Tarih ve mühür

 

 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sigortalının, Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurluğumuza kayıtlı olduğu süreler aşağıda belirtilmiştir.

 

……………. Esnaf ve Sanatkar Sicil

Memurlu ğu                    Sicil No            Sicile Kayıt Tarihi      Sicil Kaydının Silindiği Tarih

 

…………….        ………………………    ……………………………………..

 

S İCİL MEMURUNUN                             Tarih ve Mühür

Ad ı Soyadı:

İmzası        :

Sigortalılık   işlemlerimin  yukarıdaki  bilgilere  göre  yapılmasını,       yukarıda  belirtilen  kayıtların dışında başka bir (şirket ortaklığı dahil) kaydımın bulunmadığını, aksi tespit edildiği takdirde doğacak mali, cezai ve hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarih                                                              İmza

 

 

BAĞ-KUR STANDART FORM NO: 10. 008

 

NOT: GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEK TÜRK CEZA KANUNU VE 1479 SAYILI KANUNA GÖRE CEZAYI GEREKTİRİR.

 

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...