Ana Sayfa Askerlik Şubesi Yedek subay olmak istiyorum

Yedek subay olmak istiyorum

Yedek subay olmak istiyorum

Yedek subay olmak istiyorum.

Yedek subay başvuru dilekçesini yukarıdaki indir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz. 

 

YEDEK SUBAY ADAY ADAYI İŞLEMLERİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

Aşağıda belirttiğim kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğunu beyan ederim. (x) ile işaretlediğim veya beyan ettiğim ilgili işlemlerin yapılmasını arz ederim.

 

1. YOKLAMA İŞLEMLERİ:
(…….) ……/…../………tarihinde üniversite/fakülteden mezun oldum. Yoklamamı yaptırmak istiyorum.
(…….) ……/……/……..tarihinde üniversite/fakülteden mezun oldum. Yoklamamı yaptırarak 5713 sayılı Kanun gereği sevk tehir hakkımı kullanmak istiyorum.
(…….) …………………nedeniyle,…………………….yedek subay celbinde erken askere gitmek istiyorum.
(…….) Daha önce yoklamamı yaptırdım. 5713 sayılı Kanun gereği sevk tehir hakkımı kullanmak istiyorum.
                                                                                                                                                                                                                                            TARİH/İMZA:     …………………………………….
2.  BAKAYA İŞLEMLERİ:
(…….) Yedek subay aday adayı bakayasıyım, ifade vermek istiyorum. 

 

TARİH/İMZA:  ………………………………..

3.  HASTANEYE SEVK İŞLEMLERİ:
(…….) ………………………yedek subay celbinde sevke tabiyim.Rahatsızlığımdan dolayı hastaneye sevkimi istiyorumTARİH/İMZA:  …………………………………
4. SMK/HAVA DEĞİŞİMİ MÜRACAATI İLE İLGİLİ İŞLEMLER:
(…….) Hava değişimi iaşe bedelini almak istiyorum.
(…….) SMK’lı/Rahatsız olduğum için asker hastanesine sevkimi istiyorum.
(…….) Hava değişimim bittiğinden birliğime sevkimi istiyorum.
(…….) Hava değişimim sonunda eksik hizmetim kaldığından şubede tamamlamak istiyorum.
TARİH/İMZA:     ……………………………………..
5. OĞLU/EŞİ ASKERDE OLAN AİLENİN BELGE/SAĞLIK FİŞİ İŞLEMLERİ:
(…….) Oğlumun /Eşimin asker olduğuna dair belge almak istiyorum.
(…….) Oğlum/Eşim asker olduğundan sağlık fişi çıkartmak istiyorum.
TARİH/İMZA:     …………………………………….
6. ASKERLİK BORÇLANMA İŞLEMLERİ:
(…….) Askerlik borçlanması için askerlik sürelerini belirten belge istiyorum 
                                                                                                                                                                                                                                            TARİH/İMZA:     …………………………………….
7. TALEP EDİLEN DİĞER KONULARI, İSTEKLERİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ
                                                                                          TARİH/İMZA:  ………………………………..

Yedek subay başvurusu için gerekli belgeler

NÜFUS CÜZDANINDA BULUNAN KİMLİK BİLGİLERİ:
TC.KİMLİK NU.             :…………………………….. ANNE/BABA ADI                      : ……………………………
ADI VE SOYADI           :………….           ……….. DOĞUM TARİHİ/YERİ: ……………………………
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE       :…………………………………………
İKAMETGAH/ADRES BİLGİLERİ:
EV ADRESİ      : ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
İŞ ADRESİ       : ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
EV TEL.NU.      : ……….-……………………… İŞ TEL. NU.      : ……….-…………………………..
GSM (CEP) NU.: ……….-……………………… E-MAİL ADRES            :

 

 Yedek subay başvurusu için gerekli belgeler 

 

YEDEK SUBAY ADAY ADAYI İŞLEMLERİ İÇİN DİLEKÇE DOLDURMA TALİMATI

 

Askerlik şubelerinde talep edilen işlemlerin yanına (x) işareti konularak yaptırılır.

 

 

  1. Üniversite/fakülte mezunu olanlardan yoklama ile ilgili işlem yaptırmak isteyenler tarafından doldurulur.

 

  1. Herhangi bir celpten bakaya kalıp, bununla ilgili işlem yaptırmak isteyenler tarafından doldurulur.

 

  1. Herhangi bir rahatsızlığını beyan eden ve hastaneye sevk edilmek isteyenler tarafından doldurulur.

 

  1. Hava değişimi ile ilgili işlem yaptırmak isteyenler tarafından doldurulur.

 

  1. Oğlu/Eşi asker olanlardan işlem yaptırmak isteyenler tarafından doldurulur.

 

  1. Askerlik borçlanması için askerlik sürelerini belirten belge almak isteyenler tarafından doldurulur.

 

  1. Madde altındaki boşluktan yararlanmak suretiyle, yukarıdaki maddelerde belirtilmeyen diğer istekler için doldurulur.

 

  1. Kimlik bilgileri nüfus cüzdanı üzerinden eksiksiz olarak doldurulur.

 

  1. Güncel iletişim bilgileri doldurulur.

 

  1. Sadece soldaki boşluğa çarpı (x) konularak işaretlenen maddelerin altındaki tarih ve imza hanesi doldurulur.

Erken Sevk İşlemleri

Sevk edileceği celp döneminden önce mazeretleri sebebiyle askere alınmak isteyen yedek subay aday adaylarının askere sevklerinin yapılabilmesine imkân tanımak maksadıyla yükümlülerin erken sevk dilekçeleri kabul edilmekte olup, bu istekleri kontenjan dahilinde değerlendirilmeye alınmaktadır.

Sevk İşlemleri

Yedek subay aday adayları, sınıflandırma işlemleri için askerlik şubelerince test ve mülakat merkezlerine sevk edilmeden önce; hangi tarihlerde sevk evraklarını almak için askerlik şubelerine başvuracakları ve sevklerinden önce dolduracakları statü belirleme formlarının ilgili bölümlerini nasıl dolduracakları konusunda bilgilendirilmektedirler.

Sevk Tehir İşlemleri

Sevk tehir işlemleri, bakanlıklar ve üniversitelerin tekliflerine göre; staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapan yükümlüler, aktif spor hayatı devam eden sporcular ve hizmetinin özelliği nedeniyle kamu kurumlarınca ihtiyaç duyulan personelin askere sevklerinin ve sevk tehiri sebebi ortadan kalkanların sevk tehirlerinin iptal edilmesi işlemleridir.

Yedek subay olmak istiyorum

Terhis ve Yedeklik Dönemi

Hizmet süresini tamamlayan yedek subaylar birlik ve kurumlarınca terhis edilirler. Terhis edilen yedek subaylar seferberlik işlemleri bakımından;

· Bir ay içerisinde, nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesine müracaat ederek, terhis kayıtlarını yaptırmak,

· Yedeklik yoklamalarını ise; her yıl 01 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında ve bizzat veya ilgili formu nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine göndermek suretiyle yaptırmak zorundadırlar.

Terhis kaydı ve yoklamasını yaptırmayanlar, her yıl değişen çeşitli para cezalarına çarptırılırlar.

Yedek Subay Aday Adaylığı

1. Yurt içinde dört yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüleri bitirenler,
2. Yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarını bitiren ve bu öğrenimlerinin en az dört yıllık yüksek öğrenime eşdeğer olduğuna dair lisans denkliği YÖK Başkanlığınca onananlar,
3. Yapılacak sağlık muayenesinde “Sağlam veya Askerliğe Elverişlidir” kararı verilenler,
4. Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarılmayı gerektirecek şekilde bir mahkûmiyeti olmayanların,

yedek subay aday adayı olarak askerlik kararları alınır.  Yedek subay olmak istiyorum.

Erbaş veya er olarak askerlik görevini yapmakta iken, yukarıda 1 ve 2 fıkralarında bahsedilen okulları bitirenler istekleri halinde, geçici terhis edilerek yedek subay aday adayı statüsüne geçirilirler.

Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi

Sivil hayatta, yedek subay öğrenciliği veya yedek subaylıkları esnasında işlenen birtakım suçlar nedeni ile yedek subaylık hakları kaybedilmektedir.

Yoklama ve Bakayalık İşlemleri

Yedek subay başvurusu için gerekli belgeler
Yedek Subay Aday Adaylarının Askerlik Kararı Nasıl Alınır?

Yurt içinden dört yıl ve daha fazla süreli fakülte akademi, yüksekokul ve enstitüleri bitirenler ile yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarını bitirip dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK Başkanlığınca denkliği onananların, iki ay içerisinde aşağıda yazılı belgelerle yerli veya ikametlerine en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerlik kararını aldırmaları gereklidir.  Yedek subay olmak istiyorum

1. Dilekçe, (As. Ş. Bşk.´na hitaben)
2. Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,
3. Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,
4. 8 Adet vesikalık fotoğraf

Yurt Dışından Askerlik kararını yurt dışından aldıracak olanların aşağıdaki belgelerle birlikte T.C. Elçilik veya Konsolosluklarına müracaat etmeleri gereklidir.

1. Dilekçe,
2. Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,
3. Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,
4. 8 Adet vesikalık fotoğraf Yedek subay olmak istiyorum

Yoklama Kaçağı

Yedek subay olma hakkını veren en az dört yıl süreli fakülte, akademi ve yüksek okulları bitirenlerden, birlikte işleme tabî oldukları doğumların son yoklama bitim tarihi olan 31 Ekim tarihine kadar yurt içinde askerlik şubelerine veya yurt dışında T.C. Konsolosluklarına başvurarak sağlık muayenelerini yaptırmayanlar yoklama kaçağı suçunu işlemiş olurlar.

Bakaya

Grup numarası itibarıyla veya sevk tehiri süresi sona erdiğinden sevke tâbi olanlardan, kanunî bir mazereti olmaksızın çağrıldıkları celpte sevke katılmayanlara bakaya denir. Bu suçları işleyenlerin cezai muayedelerinin neler olduğu açıklanmıştır.

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...