Ana Sayfa Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen tayin dilekçe örneği

Öğretmen tayin dilekçe örneği

Öğretmen tayin dilekçe örneği

Öğretmenler için hazırlanan tayin dilekçe örneği başvuru formunu yukarıdaki download butonuna tıklayarak indirebilirsiniz. Bahse konu başvuru formunda gerekli yerleri doldurarak ilgili makama sunmanız gereklidir.

GÖREVİ    : ÖĞRETMEN

ÜNVANI    : ÖĞRETMEN

ADI VE SOYADI  :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : …./…  …/…./….

SİCİL NO :

EMEKLİ  SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ                                                     : Özür durumu yer değiştirme iptal talebi.

……………… ORTAOKULU/İLKOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Gönderilmek üzere)

İlgi: a) 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumu Yer Değiştirme Kılavuzu.

      b) 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Millî

           Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

       c)  06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim

            Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

       d) 12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet

            Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.

İlgi (a) daki kılavuzu göre;

1-………..

2-…………

3-…………

Tercihlerinde bulunarak ve “Tercih Dışı Atanmak İstemiyorum”/“Tercih Dışı Atanmak İstiyorum” seçeneğini işaretleyerek ….. özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulundum.

28.08.2012 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanan (2012) Yaz Dönemi Özür Grubu Yer Değiştirme Sonuçlarına göre Tercihlerime Puan Yetersizliğinden/Norm kadro olmamasından dolayı atanamadım.

Fakat herhangi bir talebim olmadan atama dönemi ve takvimi dışındaTercih Dışı Atanmak İstemediğim halde (bu kısmı “Tercih Dışı Atanmak İstemiyorum” seçeneğini işaretlediyseniz yazınız) 12.10.2012 tarihindeİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanan (2012) Özür Grubu 29 İl’e Ek Atama /(2012) Ekim İller Arası Becayiş Sonuçlarına göre………………… atandığımı öğrenmiş bulunmaktayım.

Yapılan bu atama ilgi (b) deki Kanun Hükmünde Kararnamenin“Personele İlişkin Hükümler” başlıklı 7. bölümü, “Atama” başlıklı 37. maddesi, 3. fıkrasındaki “… Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” hükümlerine,

  Ayrıca; Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler ilgi (c) deki Yönetmeliğin “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 35. maddesi 2. fıkrasındaki “İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruları birlikte alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır.” hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Çünkü  bu atama; atama dönemi ve takvimi dışında, herhangi bir talebim ve isteğim olmadan, tarafımın onayı ve tercihi alınmadan, tarafıma bilgi verilmeden, tarafımın başvurusu alınmadan eski yaptığım ve olumsuz sonuçlanan başvurumda Tercih Dışı Atanmak İstemediğim seçeneğini işaretlediğim halde (bu kısmı “Tercih Dışı Atanmak İstemiyorum” seçeneğini işaretlediyseniz yazınız) yapılmıştır.

Ayrıca (özel durumunuz var ise buraya yazınız)

Bu nedenlerle (2012) Özür Grubu 29 İl’e Ek Atama /(2012) Ekim İller Arası Becayiş Sonuçlarına göre ……………. yapılan atama işleminin iptali hususunu; ilgi (d) deki yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı  kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                      Adı soyadı imza

1 YORUM

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...