Ana Sayfa İhtarname örneği Kredi dosya masraflarını geri alma

Kredi dosya masraflarını geri alma

Kredi dosya masraflarını geri alma

Kredi dosya masraflarını geri alma

Bankadan çekilen kredilere ait “kredi dosya masraflarını geri alma” yöntemleri, dosya masrafı nasıl geri alınır, bankadan kredi dosya masrafı geri alma yöntemlerini anlatacağız.

Kredi dosya masraflarını geri alma

Bankadan kredi dosya masraflarını, kredi kartları için kesilen kart parası, hesap işletim ücreti gibi paraları yasal bir başvuru sonucunda geri alabilirsiniz. Peki kredi dosya masrafları nasıl geri alınır. Kredi dosya masraflarını geri alma işlemini açıklayacağız.

Bankadan kredi dosya masrafları nasıl geri alınır

Günümüzde birçok firma, bankalardan çekmiş olduğunuz kredilere ait dosya masrafını alabileceklerini, hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmadan, kredi dosya masraflarının tamamının kısa bir süre içerisinde tarafınıza iade edileceğini, ancak bu işlemler için belli bir para ödemeniz gerektiğini söyleyerek sizden komisyon almayı hedeflemektedir. Ancak aracı firmalara gerek kalmadan, kendiniz başvuruda bulunarak kredi dosya masraflarını geri alma işlemini halledebilirsiniz.

1. AŞAMA – Kredi kullandırma ücretini gösterir makbuzun temini

Öncelikle bankalardan çekmiş olduğunuz kredilere binaen, tarafınızdan tahsil edilen dosya masrafını gösterir makbuza veya kredi özetine ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu belgeyi kredi kullanım esnasında bazı bankalar tüketiciye teslim etmektedir. Eğer bu belgeye sahip değilseniz, kredi kullanmış olduğunuz bankaya başvurararak kredi dosya masrafı kesildiğine dair makbuz talebinde bulunabilirsiniz. Bazı bankalar bu belgeyi vermek için ücret talep etmektedirler. Siz, avukatınız veya aracı bir firmada kredi dosya masraflarını geri alabilmek için bu belgeye ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple bankaya başvuruda bulunun, eğer sizden bu belgenin verilebilmesi için ücret talep ederlerse, bu ücreti ödeyin. Ancak bu ücret içinde, ayrıca bir makbuz talep edin. Her iki makbuzuda dosyanıza ekleyin.

2. AMAŞA Bankadan kredi dosya masraflarını talep etme

Bankadan kullanmış olduğunuz kredilere ait dosya masraflarına dair makbuzu veya kredi özetini temin ettiğimize göre, artık bankaya yazılı başvuruda bulunabiliriz. Sitemizde bulunan kredi dosya masraflarını geri alma dilekçe örneğini yukarıda bulunan download/indir butonuna basarak indiriniz. Belgedeki boş yerleri doldurunuz ve bu belgeyi Bankanın genel müdürlüğüne aps veya taahhütlü olarak gönderiniz. Dilekçenin ekine, bankadan almış olduğunuz kredi dosya masraflarının kesildiğini gösterir makbuzun fotokopisi ekleyiniz.

3. AMAŞA Bankadan gelen cevaba göre hakem heyetine başvuru

Banka göndermiş olduğunuz dilekçenize, ortalama bir aya yakın bir zaman içerisinde yazılı olarak cevap verecektir. Genel itibariyle bankaların bir bölümü dosya masraflarının ödenemeyeceğini tarafınıza bildirecektir. Bu aşamada bankadan gelen cevap ile birlikte, hakem heyetine yazılı başvuruda bulunacaksınız.

Dosya masraflarının alınabilmesi için hakem heyetine verilecek dilekçe örneği

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

T.C.
…………………… KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden :

Adresi :

E- Posta & Telefon :

Şikâyet Edilen :

Adresi :

Şikâyetin Parasal Değeri :

Şikâyetin Tarihi :

Şikâyetin Konusu :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .- TL ” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)

Açıklamalar : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirasınakit ödemeli kredi aldım.

2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-) Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/ kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

5-) Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

Sözleşmede;

a) Tüketici kredisi tutarı,

b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,

c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,

e) İstenecek teminatlar,

f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.

6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.

İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.


Yukarıdaki dilekçe örneğini doldurarak, bankanın talebinize karşılık olarak vermiş olduğu cevap yazısını, bankadan kredi dosya masrafı kesildiğine dair makbuzu ilave ederek, bulunduğunuz bölgedeki Tüketici Hakları Hakem Heyetine Başvuruda bulunabilirsiniz.

Avukata başvurarak kredi dosya masraflarını geri alma

Eğer bankadan kredi masraflarını geri alma konusunda hukuki bilginiz yok ise, bir avukata başvurarak kredi dosya masraflarınızı geri alabilirsiniz. Genel itibariyle bu işlem için avukatlar sadece bir noter vekalet ücreti karşılığında kredi dosya masraflarının tarafınıza geri ödenmesini sağlamaktadırlar. Avukatlar kredi dosya masraflarının alınması işleminde avukatlık ücretini, bankalardan almaktadırlar. Ayrıca dosya masraflarını geri alma talebinizin, mahkeme aşamasına gelmesi durumunda, avukatınız tarafından size, dosyanın durumu, mahkemeye gidip gitmeyeceği hakkında hukuksal bilgi de verilmektedir. Bu sebeple eğer bu konu hakkında bilginiz yok ise, küçük bir noter vekalet ücreti ödeyerek dosyanızı yasal temsilcinize teslim etmeniz önerimizdir.

Vakıfbank kredi dosya masraflarını geri alma dilekçe örneği

Akbank kredi dosya masraflarını geri alma dilekçe örneği

İşbankası kredi dosya masraflarını iade talebi

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...