Ana Sayfa Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kapıdan satış cayma iade itiraz dilekçesi

Kapıdan satış cayma iade itiraz dilekçesi

Kapıdan satış cayma iade itiraz dilekçesi örneği

Kapıdan satış yapan firmaya karşı, itiraz hakkını kullanabilmeniz için, ürünleri iade edebilmeniz için gereken iade itiraz dilekçesi örneği indir

Cayma hakkının kullanımı şu hususlarla düzenlenmiştir;

Tüketici, malı aldığı tarihten veya hizmet sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden mal veya hizmeti iade edebilir

Tüketiciye düzenlenen süre içinde hiçbir gerekçe göstermeden malı iade etme imkanı tanınmaktadır.Bu husus, satılanın mal veya hizmet olmasına göre farklılık göstermektedir.

Satılan bir mal ise :Kapıdan satışlarda eğer satılan bir mal ise, bu durumda kanun tüketiciye malı aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddedebilme imkanı sunmaktadır.

Satılan bir hizmet ise : Kapıdan satışlarda tüketicicnin malı iade etmesi için öngörülen bu 7 günlük reddetme süresi, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır.Yani tüketici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilir.

Satıcı, 7 günlük süre dolmadan tüketiciden herhangi bir ödeme veya tüketiciyi borçlandırıcı belge talep edemez

Satım gerçekleştikten sonra, satıcı, tüketiciden herhangi bir ödeme alabilmek veya tüketicinin borcunu gösterir bir belge alabilmek için, sattığı malın tüketici tarafından teslim alınmasından veya hizmet satımı için tüketici ile imzaladıkları sözleşme tarihinden itibaren 7 gün beklemek zorundadır. Bu 7 gün sonunda tüketici herhangi bir red beyanında bulunmamışsa, bu durumda satıcı, tüketiciden sattığı mal veya hizmetin bedelini veya tüketicinin bu bedeli ödemeyi taahhüt ettiği bir belgeyi talep edebilir.
Satıcı malı geri almakla yükümlülüdür

Madde satıcıya, tüketicinin sözleşmeden cayıldığı bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 20 gün içinde malı geri alma zorunluluğu yüklemiştir. Buna göre satıcı, tüketicinin süresinde yaptığı bir cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 20 gün içinde sattığı malı geri almak zorundadır.

Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.

Malın mutat kullanımı, hayatın olağan akışına göre, ortalama her insanın aynı şekilde kullanacağı kullanımdır. Yani olağan kullanımdır. Bu durumda, malı olağan kullanım şartları haricinde kullanmadıkca, tüketici malın olağan kullanımı sonucu malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir ve malı iade edebilir. (Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Madde 8 )

kapıdan satışlarda tüketici hakları,

Tüketicinin cayma bildirimi için herhangi bir şekil şartı gerekmez.

Tüketici, mal veya hizmeti reddetmeyi seçerse, cayma kararını satıcıya herhangi bir şekil sınırlaması olmadan bildirebilir. Cayma bildirimi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda değişiklik yapılmasına dair 4822 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde şekil şartı kaldırılmıştır. Buna göre cayma bildirimi sözlü dahi olabilmektedir. Ancak Medeni Kanun’un 6. Maddesine göre, cayma bildiriminin yapıldığını ispat tüketiciye ait olduğundan, cayma bildiriminin yazılı olarak yapılmasında fayda vardır.

kapıdan satış cayma dilekçesi,

cayma bildirimi,
kapıdan satış iade,
kapıdan satışlarda cayma süresi 2015

Taksitle veya kampanyalı kapıdan satış hükümleri ise ayrıca değerlendirilmiştir.

Geçerli bir kapıdan satış sözleşmesinin yapılabilmesi için ve dolayısıyla cayma hakkının kullanılabilmesi için;

1. sözleşmede bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgilerin bulunması zorunludur.

kapıdan satış cayma hakkı dilekçesi,

2. Bu sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir)

3. cayma bildiriminin yapılacağı açık adres sözleşmede belirtilmelidir.

4. Yine en az on altı punto ve koyu siyah harflerle “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.” İbaresinin yer alması zorunludur.

5. Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve yedi gün içinde satıştan vazgeçme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.

6. Cayma hakkını belirten ibarenin sözleşmenin birinci sayfasında yer alması zorunludur.
(Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 9 ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte md.6)

Cayma hakkının kullanımı

Tüketicinin cayma hakkını kullanma süresinin hesaplanması

Tüketicinin satın aldığı mal veya hizmeti reddetme ve cayma hakkını kullanma süresi olan 7 günlük süre;

1. Mal satımlarında;
Malın tüketiciye teslimi ile sözleşmenin düzenlenme tarihi aynı ise, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren,
Mal, tüketiciye sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra teslim edilmiş ise, malın teslim tarihinden itibaren,
2. Hizmet satımlarında;
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

Kapıdan satış cayma iade itiraz dilekçesi yönetmeliği hakkı örneği nasıl itiraz edilir ne yapmalıyım para iadesi nasıl yapılır tüketici hakları süresi

ÖRNEK CAYMA BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ (Kapıdan Satış Sözleşmesi)

 

(Muhatab şirketin adı)

 

    Şirketinizle imzalamış olduğum, ………………….. tarih ve ……………………………………….. konulu, kapıdan satış sözleşmesinden , 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 8’nci maddesi ve aynı Kanun’a bağlı olarak çıkarılan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 11’inci maddesinden kaynaklanan cayma hakkımı kullanmak suretiyle caydığımı bildirir, ödemiş olduğum peşinat ve imzalamış olduğum senet…. . vb.  kıymetli evrakın, tarafıma ya da belirtmiş olduğum adrese teslim edilmesini talep ederim…./…../2015

 

Ad, Soyad imza

 

Adres:

Bu dilekçeyi kapıdan satış yapan firmaya iadeli taahhütlü posta ile veya aps ile gönderiniz.

2 YORUMLAR

  1. […] yapılan sözleşmelerden tüketici hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içerisinde Cayma Hakkı Dilekçesi ile sözleşmeyi iptal edebilir. Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Mesafeli satış […]

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...