Ana Sayfa Diğer Kurumlar İstifa dilekçe örneği indir

İstifa dilekçe örneği indir

İstifa dilekçe örneği indir

Bu makalemizde istifa etmek isteyen işçiler ve memurlar için istifa dilekçesi nasıl yazılır, işten ayrılmak için ne yapmak gerekir, ihbar süresi nedir, işten nasıl ayrılabilirim sorularına cevap vereceğiz.

İşten nasıl ayrılabilirim nasıl istifa etmeliyim

İşten ayrılmak için mevzuat gereğince ihbar süresi içerisinde işverene yazılı olarak işten ayrılacağınız hakkında istifa dilekçenizi vermeniz gereklidir.

İhbar süresi nedir?

İhbar süresi, istifa dilekçesinin verilmesinden sonra işyerinde çalışmaya devam etmeniz gereken süreye ihbar süresi denir.

İhbar süresi ne kadardır?

İstifa halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde yer alan ihbar sürelerine uyulması gerekmektedir. İhbar süreleri çalışma süresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

İhbar süreleri;

6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin : 2 Hafta
6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 4 Hafta
1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 6 Hafta
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin : 8 Hafta olarak belirlenmiştir.
Bu sürelere uymayan taraf ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Ancak işten ayrılma (istifa) halinde ne kadar süreyle aynı  yerde çalışmaya ilişkin düzenleme iş sözleşmesinde yer alıyor olabilir. Bu sebeple işe girerken imzaladığınız iş sözleşmesini incelemek gereklidir. İhbar süresinin ne kadar olduğunu işyerinizde personel işlemlerine bakan birimden öğrenebilirsiniz.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşçinin kendi isteğiyle işten (istifa) ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunamamaktadır. İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?

4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesini performansa, işçinin davranışlarına, işin, işletmenin veya işyerinin gereklerine dayalı olarak fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak ve bu sürelere bağlı kalarak işçiye iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür. Öte yandan; İş sözleşmelerinin işçi tarafından feshi, işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirlenen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmeyecektir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesih esasları dışında bir nedenle feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi içinde geçerli olup, buna aykırı iş sözleşmesi fesihlerinde işverenin ihbar tazminatı talebi de gündeme gelebilecektir.

İşten ayrılmak için dilekçe örneği istifa dilekçesi örneği

ÖRNEK 1

 

… FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

           …/……/2014 – …/……/2015 tarihleri arasında işyerinizde …….. bölümünde çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla hiçbir baskı olmadan ……./…../2015 (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur.) tarihinde ayrılmak istiyorum.

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim……/……/2015

 

İşçi adı soyadı

imzası

 

BİLGİLERİM;

Adı soyadı
Tc.No:
SSK No:
Adresi :
Cep No:


İstifa dilekçe örneği indir 2

 

………………………………………………………………………………….. LTD. ŞTi.

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE

 

……./……/2014 tarihinden buyana firmanızın ……… adresindeki işyerinde çalışmaktayım. Kişisel sebeplerden dolayı kendi isteğimle …../……./2015 tarihinden itibaren işten ayrılmak istiyorum. İşyerinden ayrılışımda tarafıma ödenmesi gereken tüm sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek, ayrılışımın yapılması hususunda;

         Gereğini arz ederim.

PERSONELİN
ADI-SOYADI İMZASI

PERSONEL BİLGİLERİ

Tc.no:
Sigorta No:
Adres:
Cep No:

İşten ayrılmak için dilekçe örneği 2  istifa-dilekcesi-ornegi-indir

 


Memurlar için istifa dilekçesi örneği indir

 

…. BAKANLIĞINA………….. İL MÜDÜRLÜĞÜNE…… MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

            657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20′inci maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94′üncü maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı İmza

 

 Memur Kimlik Bilgileri

Ad Soyad
Adres:
Sicil No:
T.C. Kimlik No:
Cep No:

 

 

Memurlar için görevden istifa dilekçe örneğini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...