Ana Sayfa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ekonomik destek yardımı dilekçe örneği

Ekonomik destek yardımı dilekçe örneği

Sosyal ve Ekonomik destek yardımı dilekçe örneği

Aile ve Sosyal Politikalar ile ilgili Başvuru Kılavuzunu yukarıdaki linkten indirebilirsiniz. Yardım Dilekçesi Örneği.

Sosyal ve Ekonomik Destekler

YASAL DAYANAK                                                                                                                                                        

 Temel gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahil sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere 28.09.1986 tarihinde yürürlüğe giren, 29.12.1993, 10.04.1997, 31.03.2005, 01.07.2006 ve 31.07.2009, 15.04.2011, 24.04.2011 tarihlerinde bazı maddeleri değiştirilen “(Mülga)SHÇEK. Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde sosyal ve ekonomik destek hizmetleri yürütülmektedir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK; Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi destekleri kapsamaktadır.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR;

 • Korunma kararlı kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
 • Hakkında korunma kararı alınma talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
 • Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar,
 • Ekonomik yoksunluk içinde bulunan 60 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını doldurmaması nedeniyle 2022 sayılı yasadan yararlanamayan yaşlılar,
 • Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim öğrencileri,
 • Doğal afetler nedeniyle ekonomik yoksunluk içine düşmüş olan aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
 • Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayatı tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler,

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde, kişinin yaşadığı bölgenin sosyo ekonomik özellikleri göz önünde bulundurulur. Bu çerçevede kişinin asgari yaşam seviyesine ulaşması amacıyla sorununu çözümleyebileceği süreler içinde ( 1 yıl ve daha uzun süreli) veya geçici nitelikte ve değişen miktarda destek sağlanır

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK SAĞLAMADA ÖNCELİKLER

Genel Müdürlüğün sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde, korunmaya muhtaç çocukların, ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürmeleri temel hedef olup; bu hizmetlerden öncelikle bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan korunmaya muhtaç çocuklar yararlandırılır. Bu fıkranın diğer bentlerinde sayılanlardan, bütçe ödeneklerinin yeterliliği ölçüsünde yıl içinde hangilerine öncelik verileceğine, Genel Müdürlükçe karar verilir ve illere duyurulur.

Genel Müdürlüğün sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden öncelikli yararlanabilecek kişiler şunlardır:

Koruma kararlı, kuruluşta bakılmakta iken, sosyal ve ekonomik yönden desteklenerek ailesi veya yakınları yanında bakımları sağlanan çocuklar,

Ailenin ekonomik yoksunluğu nedeniyle koruma kararı talep edilen, sosyal ve ekonomik yönden desteklendiği için korunma kararı alınmadan ailesi veya yakınları tarafından bakılan çocuklar,

Yaş sınırlarını tamamlayarak yurtlardan ayrılan, bir iş ve meslek sahibi olamayan gençler,

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan 60 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını doldurmaması nedeniyle 2022 sayılı yasadan yararlanamayan yaşlılara öncelik verilmektedir.

NASIL YARARLANILIR?

Bir dilekçe ile İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurulur. Sosyal çalışmacı müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek verilmesine karar verilen kişiler için sosyal ve ekonomik destek işlemleri başlatılır.

HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 • Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

İl ve İlçe müdürlükleri, muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÇEŞİTLERİ

 • Geçici ayni-nakdi destekler,
 • 1 yıl süreli nakdi destekler,
 • Uzun süreli nakdi destekler,

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR

 • Vali ve Kaymakam
 • İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü

TANIMLAR

Ayni Sosyal Destek: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımıdır.

Nakdi Sosyal Destek: Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek para yardımıdır.

Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği Çerçevesinde Verilecek Destek Miktarı:

En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarının

Okul Öncesi Çocuk %50 Aylık 306,19 TL.
İlköğretime Devam Eden Çocuk %75 Aylık 459,28 TL.
Orta Öğretime Devam Eden Çocuk %80 Aylık 489,90 TL.
Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk %90 Aylık 551,13TL.
Yetişkinler için %40’dır. Aylık 244 ,95 TL.

Devlet memuru aylığındaki değişmelere göre bu miktarda değişecektir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN GENEL İLKELERİ;

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde esas ilke, kişilerin kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesidir.

Korunmaya muhtaç çocuğa, muhtaç özürlü ve yaşlıya öncelik tanınır,

Sosyal ve ekonomik destek talebinin fazla olması durumunda muhtaç olma derecesi, acil olma durumu, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır,

Sosyal ve ekonomik desteklerin, sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını dolduracak şekilde planlanıp geliştirilmesine özen gösterilir.

Ekonomik destek yardımı dilekçe örneği

4 YORUMLAR

 1. başak mahallesi 419 sokak No 1 Şırnak silopi de ikamet etmekteyim böbrek hastası işsizim evliyim geçimimi sağlamamaktayim tarafina nakdi yardım talep etmekteyim gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim AbdulMünir bilir Şırnak silopi sosyal Yardımlaşma Vakfı

 2. Suduragi kasabasında oturmaktayim esimden ayrıldım durumum kötü hiç bir gelirim yok 15 yaşında bir kızım la ortada kaldık kızımı okumakta zorluk çekiyorum maddi sıkıntım çok evimde erzagim bitti kış geliyor kömürum yok elektrik şu faturalarını ödeyecek durumum yok lütfen yardım edin Allah rızası için yardım edin

 3. ben mersin erdemli ilçesinde ikamet ediyorum kpss sınavlarına girdim 2 tane cocuğum var çalışmak zorundayım eşimden ayrıyım çaresiz kaldım bir desteğim yok iş istiyorum kendi ayaklarım üzerinde durmak ve çocuklarıma bakmak için

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...