Ana Sayfa Memur Becayiş dilekçe örneği indir

Becayiş dilekçe örneği indir

Becayiş dilekçe örneği indir

Memur öğretmen, polis, infaz koruma memuru, asker, vb. tüm personel için becayiş dilekçe örneği indir

Becayiş ne demektir?

Becayiş nedir ve şartları nelerdir?

Becayiş dilekçe örneği indir.

Becayiş; karşılıklı yer değiştirmek demektir.. Becayişin tanımı, 657 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinde yapılmıştır.

Becayiş : “Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.”

Bu tanıma göre;

  1. Becayiş aynı kurum personeli arasında yapılır. Yani Adalet Bakanlığı Personeli ile Sağlık Bakanlığı personeli karşılıklı olarak yer değiştiremez. Sadece Adalet Bakanlığının örneğin Kars ile Sivas illerinde çalışan personeli karşılıklı olarak yer değiştirebilir.
  2. Becayişte, sınıf ve ünvan aynı olmalı. Örneğin teknisyenler kendi aralarında, öğretmenler kendi aralarında becayiş yapabilirler.
  3. Becayiş’in atamaya yetkili amirce uygun bulunması gerekmektedir. Örneğin Adana ile Sivas arasında becayiş yapacak Adalet Bakanlığı personelinin bir dilekçe ile bölge, il veya ilçe müdürlükleri aracılığı ile Bakanlığa başvurması ve Bakanlığın da bunu uygun görmesi gerekmektedir.

Becayişin dönemi var mıdır?

Becayiş dilekçe örneği indir. 657 sayılı Kanunda becayiş için bir dönem öngörülmemiştir. Ancak Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli sağlık personelinin mevzuat gereğince sözleşmelerinin bitimine bir ay kala başvuruda bulunması gerekmektedir. Yine öğretmenlerin eğitim ve öğretimin bütünlüğü çerçevesinde ara tatil veya okul bitiminde başvurmaları daha uygun olacaktır.

Becayişin kabul edilmeme ihtimali var mıdır?
657 sayılı Kanun, her ne kadar becayiş için atamaya yetkili amirin onayını zorunlu görmüşse de, onay verilmemesi için hiçbir sebep bulunmamaktadır. İdarenin yaptığı ve yapacağı tüm işlemlerin kamu yarına uygun olması gerekmektedir. Becayişte kamu yararı açısından, olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır.

Becayiş ve zorunlu hizmet ilişkisi
Öğretmenler ve sağlık personeli zorunlu hizmete tabidir. Bu nedenle zorunlu hizmet gören personelin becayiş isteyeceği ilinde zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olması gerekmektedir.

657 sayılı kanunun becayişle ilgili maddesi
“Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme: Madde 73- (Değişik: 31.7.1970- 1327/32 md.; 30.5.1974-KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.”

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

(Bu Yönetmelik; atamaları merkezden yapılan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak kuralları kapsar. Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre eğitim hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak, yukarıda belirtilen unvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.)

Madde 29 — (Değişik: 14.9.2004 tarihli Resmi Gazete) Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur’a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur’a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.”

BECAYİŞ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………………… MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

    Kurumunuzda ……………………birimde……………….Sicil No’lu (öğretmen-hemşire-teknisyen-zabıt katibi-mübaşir-infaz koruma memuru) olarak görev yapmaktayım. ………………..…..ilinde……………………….….(hastanesinde-adliyesinde) çalışan TC  Kimlik no’lu …………………………Sicil No lu   ……………………..ile becayiş yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. .. /…/.2015

 

                                                                                                          Ad ve Soyad(Sicil)

                                                                                                                   İmza

3 YORUMLAR

  1. becayiş dilekçe örneği için siteye teşekkürler.bide şu bilgilerinizi güncellerseniz eğer iyi olur çünkü 4 nisan 2015 tarihinde atama ve nakil yönetmeliği değişmiştir.
    KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME(sağlık bakanlığı)
    MADDE 29-(1)Aynı hizmet bölgesi illerde aynı ünvan ve branşta görev yapan personel,görev yaptığı bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

  2. 4 nisan 2015 itibariyle atama ve nakil yönetmeliği değişmiştir.becayiş için en son çalıştığımız hastanede 2 yıl fiili çalışma durumu getirilmiştir.bide eğitim seviyesi ile branş ve bölümün aynı olması gerekmektedir.

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...